Bioasekuracja w hodowli świń

Partenaire(s) : Choice
Filière(s) : Porc

Mettre en favori (0)

Pas de compte ? S'inscrire

Zasady bioasekuracji w hodowli świń mają na celu zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia i późniejszego szerzenia się czynników patogennych na fermie. Zapobiegają wystąpieniu chorób na fermie, poprzez wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie potencjalnych źródeł chorób.

Rygorystyczny program bioasekuracji jest niezbędnym elementem funkcjonowania zwłaszcza stacji inseminacyjnych takich jak Centrum Genetyczne CHOICE GENETICS. Z tego typu obiektów produkcyjnych, nasienie knurów wysyłane jest do wielu hodowców, wielu ferm, często na duże odległości, co powoduje, że ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych w krótkim czasie jest zdecydowanie większe, niż w przypadku ferm produkujących żywe zwierzęta.

Centrum pozyskiwania nasienia CHOICE GENETICS spełnia wymagania sanitarne dla zwierząt utrzymywanych w stacjach inseminacji określone rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia świń (Dz.U.04.100.1017) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 69, poz. 625). Niezależnie od powyższych przepisów prawnych, firma wprowadziła dodatkowo bardzo szczegółowe własne procedury wewnętrzne w zakresie bio-bezpieczeństwa zwierząt.

Centrum zlokalizowane jest w Osieku Małym, niedaleko miejscowości Koło. Osiek Mały wybrany został z wielu innych miejsc branych pod uwagę, w okresie wielu miesięcy poszukiwań optymalnego położenia dla centrum genetycznego. Miejscowość oddalona jest od głównych ciągów komunikacyjnych i dróg tranzytowych. W promieniu co najmniej 10 km nie występuje zorganizowana hodowla zwierząt inwentarskich, ani nie działają inne obiekty o potencjalnym zagrożeniu sanitarnym. Odpowiednia konstrukcja budowlana obiektu zapewnia maksymalną izolację stacji, a wydzielone strefy sanitarne stanowią dodatkową ochronę. Dużą rolę odgrywa również bariera naturalna, jak lasy otaczające obiekt.

Zrealizowanie pełnego programu utrzymania środowiska wolnego od patogenów umożliwia odpowiednia polityka czyszczenia i dezynfekcji. W centrum rygorystycznie przestrzegamy zasady całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste. Dostęp osób postronnych na fermę hodowlaną jest ograniczony i bezwzględnie przestrzegany. Dla osób odwiedzających fermę wymagany okres karencji, bez uprzedniego kontaktu z innymi fermami to minimum 2 dni. Każda z osób wchodzących na teren fermy, ma obowiązek kąpieli oraz zmiany odzieży i obuwia.

Ponieważ wprowadzanie nowych zwierząt do stada stanowi największe ryzyko sanitarne dla każdego typu ferm, każdorazowo przeprowadzamy kwarantannę świń. Jej celem jest monitoring statusu zdrowotnego zwierząt wprowadzanych do stada. Budynek kwarantanny oddalony jest od fermy hodowlanej ok. 100 metrów i może pomieść 24 sztuki.

W CPN przeprowadzany jest rygorystyczny remont knurów terminalnych, prowadzimy ponadto monitoring pod kątem nie tylko chorób zwalczanych z urzędu, ale również innych jednostek chorobowych, kluczowych dla ekonomiki produkcji trzody chlewnej. Stawiamy wysokie wymagania w zakresie zdrowotności zwierząt, wyznając zasadę: ZDROWIE = EKONOMIKA!

Ne manquez pas nos nouveaux contenus

Responsable centre d’insémination porc

0
(0)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Questions et commentaires