Jak skutecznie wykrywać ruje u loszek i loch?

Partner(s): Choice
Industry(ies): Swine

Bookmark (0)

No account yet? Register

Summary

Olga Kamińska, ekspertka specjalizująca się w inseminacji, przekazuje najlepsze zalecenia dotyczące efektywnego wykrywania rui u loch.

Speakers

Olga Kamińska

4.7
(3)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Don't miss out valuable content

1
Wprowadzenie

Na fermie hodowcy Choice, jest wtorek, czas określić czy lochy weszły w ruje. Odsadzenie prosiąt od loch nastąpiło w poprzedni czwartek do godziny 12:00. Dzisiaj minimum 75% loch powinno wykazać ruje.


2
Korzystanie z knura "szukarka"

Knur do wyszukiwania rui jest wyszkolony i dokładnie wie, co robić. Ważne jest, aby mieć co najmniej 2 takie knury na fermie. Zaleca się, aby knur stymulował jednocześnie maksymalnie 5 loch (w tym celu wykorzystujemy przegrody na ganku paszowym).

W przypadku stosowania bramek przejściowych, najlepiej jest mieć jedną bramkę na każde 3-5 loch.


3
Stymulowanie lochy

Nacisk na grzbiet i chwytanie za boki, dosiadanie to dobre techniki stymulacji, pozwalające określić, czy locha jest w rui. Chodzi o to, aby naśladować zachowanie knura w naturalnych warunkach.


4
Kontrola odruchu tolerancji

Ekspert Choice i hodowca stosują metodę ucisku grzbietowego. Jeśli locha nie wykazuje pełnego odruchu tolerancji, nie należy podawać jej dawki inseminacyjnej.


5
Zachowanie lochy przy knurze

Locha w rui w momencie kontaktu z knurem nos w nos potrzebuje od kilku do kilkunastu minut, aby pokazać pełny odruch tolerancji (nieruchomieje, strzyże uszami, podnosi ogon).


6
Objawy rui u lochy

Inną cechą charakterystyczną lochy w rui jest obrzęk i czerwony srom, taki jak ten.


Questions and comments